Na Jurze – ogród wkomponowany w las

Ogród zajmuje powierzchnię 35000m² i otoczony jest naturalnym lasem mieszanym z przewagą sosny, dębów i grabów. Istniejący drzewostan został wkomponowany w nowe nasadzenia tworząc spójną całość.

Ze względu na lokalizację ogrodu jako główny budulec elementów trwałych zastosowano rodzimy kamień- wapień.  Dzięki temu całość komponuje się z naturalnym krajobrazem Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Ogród składa się z 5 części, tworzących spójną całość, przy czym każda pełni odmienną funkcję.

Udało Nam się Cię Zainteresować?