Jak postawić ogrodzenie betonowe?

ogrodzenie z betonu

Nawet korzystając z wygodnego wynalazku, jakim są gotowe pustaki, podczas budowy betonowego ogrodzenia powinniśmy przestrzegać określonych wytycznych. Oto kilka zasad, które pomogą nam zbudować trwałe i mocne ogrodzenie betonowe.

Budowa ogrodzenia z betonowych pustaków

Samodzielne wzniesienie betonowego ogrodzenia jest wymaga trzymania się określonych założeń. Pierwszym etapem konstrukcji powinno być, rzecz jasna, jej staranne rozplanowanie. Tu powinniśmy zdecydować, gdzie będzie przebiegało ogrodzenie, ustalić wysokość podmurówki i słupków oraz liczbę i rozstaw przęseł, a także wyznaczyć miejsce na furtki i bramę wjazdową. Pamiętajmy, że minimalna szerokość tej ostatniej nie może być niższa niż 2,4 m.

Gdy już uporamy się z tym zadaniem, przychodzi pora na przygotowanie gruntu pod fundamenty – w tym celu trzeba wyrównać jego poziom oraz oczyścić go z kamieni i innych elementów mogących przeszkadzać nam w dalszej pracy. Następnie należy wytyczyć linię ogrodzenia, używając linek i palików.

Tu zaczyna się nasze kolejne zadanie – jest nim kopanie fundamentów pod ogrodzenie z pustaka oraz wykonywanie szczelin dylatacyjnych. Pamiętajmy, że głębokość rowu musi zostać uzależniona od regionu, w którym mieszkamy, oraz rodzaju gleby na terenie naszej posesji. Dlatego przed przystąpieniem do tej pracy określmy typ gruntu i głębokość lokalnej strefy przemarzania – fundament należy posadowić poniżej poziomu tej ostatniej.

Oprócz tego powinniśmy pamiętać, że minimalna szerokość fundamentu ciągłego powinna wynosić co najmniej 30 cm. Po posadowieniu fundamenty należy zalać betonem.

Teraz przechodzimy do właściwej części budowy ogrodzenia – montażu betonowych elementów. Skontrolujmy powierzchnię ławy fundamentowej i wygładźmy ewentualne nierówności. Następnie odczekajmy dobę, by dać betonowi czas na wyschnięcie.

Po upływie dwudziestu czterech godzin nadchodzi czas na szalunki zasadniczej ławy żelbetowej. Następnie należy zainstalować w nich zbrojenie podłużne, poprzeczne dla komponentów betonowych oraz pośrednie. Potem konstrukcję trzeba ponownie zalać betonem i zaizolować.

Nadchodzi ostatni etap pracy – jest to układanie pustaków. Pamiętajmy o wykonaniu w nich otworów na przęsła. Ułożone pustaki należy wypełniać betonem, który trzeba starannie wyrównywać i ubijać po wlaniu do komory. Po ułożeniu w ten sposób wszystkich poziomów pustaków pora na instalację przęseł.